تماس با Whatsapp WHATSAPP 0 549 649 80 74
شما با تماس برای
دریافت قیمت

فرم درخواست قیمت

پیوند ریش و سبیل

ریش و سبیل از مهمترین عواملی هستند که ظاهر آقایان را تغییر می دهند. تغییر شکل در این مناطق به دلیل مشکلاتی مانند باز شدن زخم و مشکلات پوستی رخ می دهد. در نتیجه تغییر شکل منطقه ، ممکن است ریش و سبیل از بین برود. ریختن ریش و سبیل ، که باعث ایجاد نگرانی زیبایی می شود ، با روش های مختلف از بین می رود. پیوند ریش و سبیل یکی از این روش ها است.

با روش پیوند ریش و سبیل:
• پر کردن قسمت ریش و سبیل از دست رفته ،
• افزایش تعداد ریشه ها در منطقه ریش و سبیل ،
• بازیابی ریش و سبیل به شکل دلخواه امکان پذیر است.

Sakal ve Bıyık Ekimi

چرا باید پیوند ریش و سبیل انجام شود؟

مشکلی که توسط افرادی که می خواهند پیوند ریش و سبیل انجام دهند ، تجربه شده است ممکن است ژنتیکی یا جاری باشد. در حالی که مشکلاتی مانند تصادف ، بریدگی و تغییر شکل منطقه ای در زندگی روزمره باعث ریزش ریش و سبیل می شود. از نظر ژنتیکی ، وضعیت چرمی فرد می تواند باعث ریزش ریش و سبیل نیز شود. در هر دو مورد ، یک نگرانی زیبایی شناختی بوجود می آید. نگرانی های زیبایی شناختی باتجربه می تواند یک مشکل روانی و اجتماعی در زندگی روزمره فرد ایجاد کند. برای رهایی از این مشکلات زندگی روزمره و دستیابی به ظاهری سالم ، پیوند ریش و سبیل ترجیح داده می شود.

ریشه را برای پیوند ریش و سبیل از کجا بخریم؟

ریشه های مورد نیاز برای پیوند ریش و سبیل از ناحیه ای گرفته می شود که دارای ساختار ریشه ای جامد است. معمولاً ریشه گوسفند برای این روش ترجیح داده می شود. ریشه های قوی گرفته شده از ریشه گوسفند در تعداد مشخصی از مناطق مربوطه کاشته می شوند.

آیا پیوند ریش و سبیل روشی دردناک است؟

روند پیوند هیچ درد و درد ایجاد نمی کند. بی حسی موضعی که در ابتدای عمل اعمال می شود ، احتمال درد و دردی را که ممکن است در حین عمل احساس شود از بین می برد.

پیوند ریش و سبیل چه زمانی نتیجه می دهد؟

در مرحله اول فرآیند ، دو ریش و سبیل در دو هفته اول ریخته می شود. این وضعیت نباید باعث نگرانی شود. در 4 ماه اول مشاهده خواهد شد که ریش و سبیل سالم به تدریج شروع به رشد می کند. در ماه 6 می توان نتایج کاملی را بدست آورد.

سهولت دسترسی فلوریا / استانبول
بین قاره ای رویکرد حرفه ای
برای همه خدمات با کیفیت
تکنولوژی هر گام راه