تماس با Whatsapp WHATSAPP 0 549 649 80 74
شما با تماس برای
دریافت قیمت

فرم درخواست قیمت

اطلاعات تماس

 Promed Clinic

Yeşilova Mahallesi Bağlar mevkii E-5 Karayolu üzeri No:44/B Küçükçekmece/İSTANBUL

+90 (212) 424 12 47

+90 (545) 749 80 74

info@promedhair.com

سهولت دسترسی فلوریا / استانبول
بین قاره ای رویکرد حرفه ای
برای همه خدمات با کیفیت
تکنولوژی هر گام راه