تماس با Whatsapp WHATSAPP 0 549 649 80 74
شما با تماس برای
دریافت قیمت

فرم درخواست قیمت

مرکز کاشت مو پرومدهیر

کلینیک پرومید یک مجموعه موفق است که از سال 2011 تا کنون با فعالیت های خود در زمینه زیبایی ، سلامت و گردشگری توانسته است خود را در این سطح نشان دهد .
این مجموعه با مطالعاتی که در این زمینه انجام داده است ، مصمم است که رسالت خود را برای هر چی بهتر شدن کیفیت زنده گی مردم انجام دهد .

به عنوان کلینیک پرومید سعی در این داریم که با برخورداری از کادر متخصص ،خدمات دوستانه ،تسهیلات خدماتی از همان لحظه آغاز میزبانی از میهمانان ، خدمات خویش را برای هر فرد که ما را با رضایت مندی خویش انتخاب میکند ،به بهترین شکل ارائه بداریم.

ما با میزبانی از میهمانان خود از خاور میانه ،اروپا و سایر کشورها به بهترین شکل ممکن به کیفیت و شناخت بین المللی دست یافته ایم .

این است افتخار مجموعه پرومید

سهولت دسترسی فلوریا / استانبول
بین قاره ای رویکرد حرفه ای
برای همه خدمات با کیفیت
تکنولوژی هر گام راه